Klachtenprocedure

Klachtenprocedure.

1. Alvorens een schriftelijke klacht in te dienen bij Amebo dient men zich als eerste mondeling, via mail of telefoon tot de docente van Amebo te wenden, om de klacht kenbaar te maken en te bespreken. Docente zal dan met een eerste reactie komen. De klager kan dan na reactie van docente beoordelen of een schriftelijke klacht nog aan de orde is.

2. Eenvoudige klachten en opmerkingen kunnen ten alle tijden na de les kenbaar worden gemaakt. Deze vallen echter buiten de officiële klachtenprocedure en worden in redelijke termijn afgehandeld.

3. Een officiële klacht dient schriftelijk en ondertekend middels aangetekend schrijven gericht aan directie van Amebo ingediend te worden.

4. Na ontvangst van de officiële klacht, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

5. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de officiële klacht, ontvangt u een een schriftelijke reactie.

6. Uw officiële klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Indien deze termijn niet wordt gehaald zult u hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

7. Alle klachten worden vertrouwelijk en naar “beste eer en geweten” afgehandeld. Amebo zal zijn uiterste best doen om een klacht in onderling overleg af te handelen.

8. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, kan de cursist de klacht (met betrekking tot het opleidingsinstituut, de docent of de lessen) waar u ontevreden over bent ter beoordeling kenbaar maken bij de Geschillencommissie. Amebo Pedicure Opleidingen staat geregistreerd bij de Geschillencommissie. Uitkomst van de Geschillencommissie is altijd bindend.
De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag.          

9. Klachten blijven 3 jaar geregistreerd staan.

 

Een schriftelijke klacht moet worden voorzien van de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens
  • Bereikbaarheid van klager tijdens kantooruren
  • Wanneer klacht ingediend
  • Aard van de klacht
  • Verwachting van klager ten aanzien van de geboden oplossing

Anonieme schriftelijke klachten zullen niet in behandeling worden genomen.

 

Schrijf je nu in op één van onze cursussen!

Sluit
loading...